Activiteiten

  Fase Resultaat Toelichting
  Voor de eerste werkdag Personeels- en salarisadministratie De werknemer moet worden opgenomen in de personeels- en salarisadministratie.
  Voor de eerste werkdag Praktische zaken start Neem praktische zaken door, zoals:
  - Startdatum, -tijd, locatie, parkeerbehoefte, dresscode.
  - Benodigde systemen en software.
  - Naam buddy.
  - Taken en verplichtingen voor nieuwe werknemers.
  Voor de eerste werkdag Welkomstdocument Bereid een welkomstdocument voor met daarin een welkomstbrief, taakomschrijving, namen en telefoonnummers van contactpersonen, plattegrond, parkeerinformatie en/of informatie over het OV, missie van de organisatie en de bedrijfswaarden, informatie over de afdeling.
  Voor de eerste werkdag Werkplek Richt de werkplek in.
  Voor de eerste werkdag Sleutels en passen Bestel sleutels of toegangspas.
  Voor de eerste werkdag Visitekaartjes Bestel visitekaartjes.
  Voor de eerste werkdag Apparatuur en software Bestel apparatuur (computer, printer, tablet, telefoon) en software.
  Voor de eerste werkdag Toegang tot systemen Zorg dat er toegang tot systemen is voor de werknemer begint.
  Fase Resultaat Toelichting
  Voor de eerste werkdag Agenda 1e twee weken Bereid de agenda voor de eerste twee weken voor.
  Voor de eerste werkdag Vaste vergaderingen Voeg vaste vergaderingen toe aan de agenda van de werknemer.
  Voor de eerste werkdag Eerste taak Plan de eerste taak van de werknemer.
  De eerste werkdag Bespreking agenda, taken en opleidingen Bespreek de agenda en taken voor de eerste week. Bevestig trainingen / opleidingen.
  De eerste werkdag Bespreking functie en verwachtingen Neem functie omschrijving door. Bespreek verplichtingen en verwachtingen (over een weer).
  De eerste week Eerste opdracht Geef de werknemer zijn eerste opdracht. Maak deze relatiefklein en makkelijk uitvoerbaar.
  De eerste week Uitleg ontwikkel- en beoordelingscyclus Leg de jaarlijkse ontwikkel-en beoordelingscyclus uit en vertel hoe targets worden vastgesteld.
  De eerste week Uitleg contractperiode Geef uitleg over de proefperiode en het verlengen van tijdelijke contracten.
  De eerste maand Start 1-op-1 bijeenkomsten Hou regelmatig een-op-eenbijeenkomsten.
  De eerste maand Uitleg beloningsysteem Geef uitleg over het prestatiemanagementsysteem en het beloningssysteem.
  De eerste maand Eerste opdracht Inhoudelijke evaluatie: Evalueer de prestaties van de medewerker en bespreek zijn professionele ontwikkeldoelen. Geef de medewerker een extra taak waarmee hij zich verder kan ontwikkelen.
  De eerste zes maanden Functioneringsgesprek Hou een eerste functioneringsgesprek.
  Fase Resultaat Toelichting
  Voor de eerste werkdag Kennismaking collega's Introduceer nieuwe medewerker en directe collega's bij elkaar.
  Voor de eerste werkdag Ontmoeting belangrijke contacten Plan vergaderingen met mensen die belangrijk zijn in de eerste weken.
  Voor de eerste werkdag Lunch begeleider Plan voor de eerste dag een lunch voor de nieuwe medewerker en zijn buddy of andere collega's.
  Voor de eerste werkdag Buddy benoemen Benoem de buddy.
  Voor de eerste werkdag Kennismaking buddy Bereid de buddy goed voor op zijn taken. Zorg waar nodig voor training / opleiding.
  De eerste werkdag Rondleiding Geef de medewerker een rondleiding door het bedrijf. Stel deze voor aan de belangrijkste collega's.
  De eerste week Afspraak lijnmanager Maak een afspraak voor een persoonlijk welkomstgesprek met het afdelingshoofd.
  De eerste maand Sociale evaluatie Sociale evaluatie: Plan een bijeenkomst met de medewerker en zijn buddy om de eerste weken te bespreken en vragen te beantwoorden.
  De eerste drie maanden Evaluatie medewerker en buddy Evalueer de samenwerking tussen medewerker en buddy.
  De eerste zes maanden Activiteiten buiten afdeling Betrek de medewerker bij een klus of activiteit buiten zijn of haar directe werkomgeving ..
  Fase Resultaat Toelichting
  Voor de eerste werkdag Aanmelding trainingen Meld de nieuwe medewerker aan voor de relevante trainingen.

  Voor de eerste werkdag

  Aanmelding orientatie bijeenkomst Zorg dat de medewerker zich heeft aangemeld voor oriƫntatiebijeenkomsten.
  De eerste werkdag Uitleg apparatuur en systemen Geef uitleg over het gebruik van apparatuur, het instellen van voicemail enz..
  De eerste drie maanden Formele ontwikkeldoelen (POP) Formaliseer prestatie- en professionele ontwikkeldoelen (POP)
  De eerste drie maanden Info extra opleiding- en ontwikkelmogelijkheden Informatie over extra opleidings-en ontwikkelmogelijkheden.
  De eerste zes maanden Evaluatie POP resultaten Evalueer de voortgang bij het halen van prestatie-en professionele ontwikkeldoelen.
  Fase Resultaat Toelichting
  De eerste werkdag Overzicht werkomgeving Overzicht werkomgeving: doel, organisatiestructuur, targets
  De eerste werkdag Persoonlijke doelstellingen in context Hoe past de functie in de afdeling en hoe draagt de afdeling bij aan de organisatie.
  De eerste week Kennis van missie, visie, waarden en doelen Geef indien nodig aanvullende informatie over de afdeling en de organisatie om de kennis van de missie, waarden, doelen en initiatieven te vergroten.
  De eerste week Gesprek cultuur afdeling Faciliteer een gesprek, 1-op-1 met een collega, over de cultuur van de afdeling en waar deze specifiek voor de afdeling is.
  De eerste week Landingsgesprek Rond informeel de eerste week af. Vraag hoe het de werknemer is bevallen.
  Fase Resultaat Toelichting
  De eerste werkdag Voorschriften en protocollen Neem de werkuren door. Leg uit wat de protocollen zijn voor overwerk, het opnemen van vakantie en verlof, ziekmeldingen en de regels voor feestdagen en andere (verplichte) vrije dagen.